segunda-feira, 5 de junho de 2017

LEI MUNICIPAL Nº 3617 DE 18 DE ABRIL DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado.