quinta-feira, 25 de maio de 2017

LEI MUNICIPAL Nº 3564 DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado.